We willen als Stichting Activiteiten de Beuk een nieuwe activiteit opzetten specifiek voor kinderen van de basisschool. Hiervoor gaan we het tuinperceel gebruiken van de eerdere peuterspeelzaal. Op dit perceel willen we kleine moestuintjes realiseren waar kinderen van de basisschool onder begeleiding kunnen tuinieren. Kinderen kunnen zo het complete proces volgen van zaaien tot ontkiemen en het uitgroeien van zaadjes tot een plant. Na verzorging van de plantjes kunnen ze uiteindelijk proeven van hun eigen oogst.

De huidige begroeiing wordt momenteel met hulp van enkele vrijwilligers weggehaald. Daarna zal de grond bewerkt en bemest worden, zodat deze volgend voorjaar geschikt is voor het aanleggen van de moestuintjes. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Tuintjes@activiteitendebeuk.nl of telefonisch via 06-22330118. Ook kunt u hier terecht voor verdere info.