We willen als Stichting Activiteiten de Beuk een nieuwe activiteit opzetten specifiek voor kinderen van de basisschool. Hiervoor gaan we het tuinperceel gebruiken van de eerdere peuterspeelzaal. Op dit perceel willen we kleine moestuintjes realiseren waar kinderen van de basisschool onder begeleiding kunnen tuinieren. Kinderen kunnen zo het complete proces volgen van zaaien tot ontkiemen en het uitgroeien van zaadjes tot een plant. Na verzorging van de plantjes kunnen ze uiteindelijk proeven van hun eigen oogst.

De huidige begroeiing wordt momenteel met hulp van enkele vrijwilligers weggehaald. Daarna zal de grond bewerkt en bemest worden, zodat deze volgend voorjaar geschikt is voor het aanleggen van de moestuintjes. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via of telefonisch via 06-22330118. Ook kunt u hier terecht voor verdere info.

Rabo ClubSupport

Beste relatie,

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van Rabobank Roermond-Echt hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen.
Naam: Stichting Activiteiten de Beuk
Bestedingsdoel: Inrichten volkstuintjes voor kinderen
Bedrag: € 406,39
Deze financiële bijdrage maken wij binnenkort over naar uw rekening, zoals opgegeven bij de inschrijving. De volledige uitslag vind je terug op onze website.
Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport!
Speciaal voor Stichting Activiteiten de Beuk hebben we een persoonlijke video gemaakt. Bekijk deze via onderstaande oranje button en deel de video via jullie website, social media of WhatsApp.

Bekijk hier jouw video

Wij wensen Stichting Activiteiten de Beuk veel succes bij de realisatie van het bestedingsdoel.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Marktbewerking, Communicatie en Coöperatie
Rabobank Roermond-Echt